Gösterme

e-Serbest Meslek Makbuzu

e-SMM alıcının isteği doğrultusunda elektronik ortamda veya ıslak imzalı kağıt çıktısı alınarak iletilebilir.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulamasına geçişin avantajları nelerdir?

 • Veri kaybının önler
 • Baskı, arşivleme, depolama, kargolama gibi maliyetleri ortadan kaldırır
 • Yanlış kesilen faturaların iptali kolayca yapılabilir
 • Hatalı işlemler, iade ve ret süreçleri elektronik olarak yönetilir
 • Hatalı işlem yapma riski minimuma iner
 • e-Mail ve sms ile alıcıya gönderilir
 • e-SMM raporu hızlı ve kolayca oluşturulabilir. Bu da size zaman ve verimlilik kazandırır.
 • İşlemler hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde yapılır
 • Zamandan tasarruf sağlar
 • e-SMM 10 yıl süreyle güvenli biçimde saklanır. Dolayısıyla arşiv ve depolama maliyetleri azaltır
 • Kağıt kullanımını azaltarak,hem maliyetleri düşürür hem de çevreyi korumaya yardım eder.

e-SMM Geçiş Yapmak İçin Mali Mühür Gerekiyor Mu?

e-SMM uygulamasına geçiş yapmak için e-İmza veya mali mühür almanız gerekmektedir.

Mali Mühür; Firma kaşesinin elektronik halidir. Kamu Sertifikasyon Merkezinin web sitesi üzerinden başvurusu yapılır. TÜBİTAK tarafından üretilir. e-Fatura başvurusu için gerekmektedir.

E-İmza: Şahıslara verilen elektronik imzadır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılardan temin edilebilir.

e-SMM Düzenlememe (Geçmeme) Cezası Nedir?

Zorunluluk getirildiği halde e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Serbest Meslek Makbuzu şeklinde düzenlenmesi gereken Serbest Makbuzunu, e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler (232' nci maddenin fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar) hakkında Kanununda öngörülen hükümler uygulanır.