Gösterme

BTRANS NEDİR? GİB'E NASIL GÖNDERİLİR?

07.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 420 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine ve organize sanayi bölgesi tüzel kişiliklerine Tebliğde belirtilen usul ve esaslar dahilinde elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerini (belirlenen format doğrultusunda ) Gelir İdaresi Başkanlığına gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

464 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile (01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere) e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Kargo ve Lojistik İşletmeleri ve İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına GİB tarafından Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) elektronik ortamda veri aktarma zorunluluğu getirilmiştir.

Mükellefler, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin bilgileri aylık dönemler halinde Btrans'a aktaracaklar. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 24:00'e kadar iletilmesi zorunludur.

Ülke Bazlı Raporlama İkinci Defa Ertelendi!

Gelir İdaresi Başkanlığı "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3" yayınladı.

22 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Sirküler ile İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatıldığı ve sirkülerde 2019 hesap dönemi ve 1/1/2019'dan sonra başlayan özel hesap dönemi için İdareye verilen ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu hakkında açıklamalara yer verildi.

Buna göre;

 • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye'de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020'de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü,
 • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye'de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020'de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü,

sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilenlerden istenilen bilgiler şunlardır;

1-Aracı Hizmet Sağlayıcılarından İstenilen Bilgiler (takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak):

 • Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini,
 • Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,
 • Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini,

2- Bankalardan İstenilen Bilgiler:

İnternet üzerinden yapılan satış ve kiralama işlemlerine ait ödemelerle ilgili olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalardan GİB sistemine elektronik ortamda periyodik veri aktarımı yapılacaktır.

3-İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarından İstenilen Bilgiler:

 • Reklamın yayınlandığı internet adresini ve internet adresinin ait olduğu kişi ya da kurumun adı soyadı/unvanı ile TCKN/VKN bilgilerini,
 • Reklam veren gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin ad soyad/unvan ile TCKN/VKN bilgilerini,
 • Tahsil ettikleri reklam hizmeti bedelini,

4- Kargo ve Lojistik İşletmelerinden İstenilen Bilgiler:

 • Göndericinin ad soyad/unvan ve TCKN/VKN bilgileri ile adres bilgilerini, aracı hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan gönderimlerde gönderici bilgileri yanında aracı hizmet sağlayıcının da ad soyad/unvan ve TCKN/VKN bilgilerini,
 • Gönderici bazında teslim edilen toplam gönderi adedini, (Başkanlık tarafından belirlenecek adedin üzerindeki gönderi sayıları bildirilecektir.)
 • Gönderici bazında kapıda ödeme yapılan toplam gönderi adedini, ödeme şeklini ve toplam ödeme tutarlarını,

Btrans Cezası Nedir?

Bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellefler, BTRANS'a gönderdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu.

Ayrıca Başkanlık sistemine ilettikleri bu bilgileri defter, kayıt ve belgeler için öngörülen muhafaza süreleri (5 yıl) içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla ibraz etmek zorundalar. Başkanlıkça belirlenen format, standart ve iletim yöntemi dışında gönderilen bilgi ve belgeler kabul edilmeyecek ve gönderilmemiş sayılacak. Bu zorunluluklara uymayanlar hakkında işledikleri fiillere göre, Vergi Usul Kanunu'nda yazılı cezalar uygulanacak.

Onesoft olarak tebliğ kapsamında olan mükellef ve kurumların istenilen bilgileri doğru formatta oluşturup Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesine yükleyebilmesi için www.btransferet.com sitesini hizmete aldık.

www.btransferet.com üyeliğinizi başlatarak excel formatında oluşturduğunuz abonelik ve tüketim bilgilerinin, Gelir İdaresi Başkanlığının istediği formata uygunluğunu kontrol edebilir, XML formatına çevirebilirsiniz.