Gösterme

Onesoft Proje Yönetimi Metodolojisi Nedir?

PMI standartlarında proje yönetimi metodolojisi ile projelerini yürütmektedir.

Aşağıda en temel olarak sayılan başlıkların altını net ve güçlü bir iş yapma metodolojisi ile doldurmuştur.

Bu metodoloji proje büyüklüğüne göre daha detay ya da özet olarak proje bazında belirlenmektedir. Tüm amaç başarılı ve etkin bir proje yönetimi sağlamaktır.

Proje Planı

Amaç

Projenin amacında; çıktıları ve başarı kriterleri belirlenir. Proje boyunca yürütülecek tüm çalışmaların bu yaklaşıma göre oluşturulması ve takip edilmesi için hedef belirlemesi yapılır.

Zaman Yönetimi

Projenin hazırlık süreci içerisinde tüm zamanlama planlamaları yapılır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Proje süresince hangi kişinin hangis aşamada ve zamanda ne kadar kaynağının kullanılacağı belirlenir.

İletişim Yönetimi

Proje paydaşlarının tamamının hangi aşamalarda nasıl bir iletişim yöntemi kulacağı belirlenir.

Risk Yönetimi

Proje sırasında karşılabilecek riskler, risklerin büyüklü ve çözümüne yönelik yapılacak çalışma ve çalışmaları yapacak kişiler ve bilgilendirilecek kişiler belirlerinir.

Proje Dokümanları Yönetimi

Bu başlıkta projede kullanılacak tüm dokümanlar belirlenmektedir. Bunların nasıl ve hangi zamanlarda doldurulacağı ve kimlere dağıtılacağı belirlenmekte ve yönetilmektedir.

Proje Aşamaları

Hazırlık

Projeye ait tüm hazırlıkların yapıldığı bölümdür. Hem müşteri proje yöneticisi hem Onesoft proje yöneticisi projeye ait tüm detayları belirler.

Eğitim

Sözleşme kapsamında olam tüm modüllerin eğitimleri verilir. Bu eğitimler uygun şelilde planlanan ekiplere yerinde yada online olarak verilir. Proje boyunca tüm eğitimler dokümanlarla kayıt altına alınır. Eğitim değerlendirme tutanakları tutulur.

Analiz

Müşterinin iş süreçleri detaylıca incelenir. İş süreçleri ile devreye alınacak yazılım uygulamasının süreçleri karşılayıp karşılamadığı tesbit edilir. Eksik kısımlarının analizi netleştirilir.

Veri Hazırlama

Analizi yapılan müşteri süreçlerinin yazılıma aktarılabilmesi için gereken temel tanımlamalar ve parametrelerin yapıldığı bölümdür.

Test Süreci

Sisteme aktarılan ve gerekli tanımları yapılan müşteri süreçlerinin test edildiği bölümdür. Yapılan kurgunun müşteri ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı test edilir. Uygulamanın çalışma şekli kontrol edilerek uygunluk verilirse canlı ya geçilir.

Canlıya Geçiş

Müşterinin uygulamayı fiilen kullanıma başlamasıdır. Bu aşamada kullancılara bir süre daha proje ekiplerince destek verilmeye devam edilir. Müşteriye bu aşamadan sonra gerektiğinde yerinde yada uzaktan destek verilerek proje süreci bakım kapsamında devam ettirilir.

Proje Başarısı

  • Projenin Başarısını Sağlayan Kriterler
  • Projenin Başarısızlığına Sebep olan Kriterler