2022 E-Belge Sürecine Dahil Olan Yeni Mükellef Grupları

2022 E-Belge Sürecine Dahil Olan Yeni Mükellef Grupları

E-FATURA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU 2022


Günümüzde işletmeleri kağıt maliyetinden kurtaran, işletmelerin işlem karmaşıklığından kurtulmalarını sağlayan, işletmelerin maliyetini düşüren ve zaman verimliliğini optimum seviyede kullanmasına öncülük eden e-belge sürecine 2022’de dahil olan yeni mükellef gruplarını hadi gelin hep beraber inceleyelim.

509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

 • Zorunlu olarak e-fatura uygulaması geçişlerinde, yıllık ciro limitlerinin kademeli olarak düştüğünü gözlemlemekteyiz. Bu bilgiler doğrultusunda:
 • Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için, 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,
 • İnternet satış platformları veya kendi sahip oldukları siteler üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı olanlara,
 • Gayrimenkul ve / veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı olanlara,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve / veya işletme belgesi almak şartıyla konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

İşin bir de ilerleyen zamanlarda e-dönüşüm sektörünün büyük potansiyel pazar payını oluşturacak e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan bir pasta payımız var. 5000 / 30000 yapısını zaten hepimiz biliyoruz. Bakalım burada nasıl bir zorunluluk getirilmiş?

 • Daha önce e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler için 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai (son) tüketicilere yapılan satışlarda vergiler de dahil olmak üzere toplamdaki tutarın 5 Bin TL’yi, vergi mükellefleri için ise 2022 yılı için toplam tutar 2 Bin TL’yi aşması durumunda, faturaların kağıt fatura yerine (doğayı koruyalım), GİB’in (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın) e-Belge portalı üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile gerekli entegrasyonları sağlayabilmiş olan özel entegratörlerin bilgi sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Burada özellikle 2. Madde üzerinde iyi düşünülmesi gerekiyor. Bu oranda yapılan bir e-Arşiv Fatura tutar düşüşü, aslında ilerleyen zamanlarda e-Belge ürünlerinin günümüzde hepimizin hayatlarında daha fazla yer edineceğinin de sinyallerini veriyor.

İncelemelere devam edelim…

Bu kadar konuştuk. Bir de e-Fatura ve e-Arşiv Fatura için geçiş zorunluluklarına ve geçiş sürelerine de dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Hemen onlara da bakalım.

2022 E-FATURA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN VE GENEL OLARAK 2022 E-ARŞİV FATURA GEÇİŞ SÜRESİ NEDİR?

 • Brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 01.07.2022 tarihine kadar,
 • 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen 01.07.2022 tarihine kadar başvurularını ve fiili olarak geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Gayrimenkul ve / veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini gerçekleştirenler ile bu işlemlere aracılık yapan mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar 01.07.2022 tarihine kadar,
 • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL. ve üzeri brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar, ilgili hesap dönemini izleyen 01.07.2022 tarihine kadar başvurularını ve fiilen geçiş hazırlıklarını tamamladıktan sonra e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • “Çeşitli Aracı Hizmet Sağlayıcıları”, “İnternet Sitelerinde ve Farklı İnternet Platformlarında İlan Yayınlayanlar”, “İnternet Reklamcılığı Gerçekleştiren Hizmet Aracıları” ve “Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Çeşitli Elektronik Ortamlarda Mal ve Hizmet Satışını Gerçekleştirenler”, brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı koşulunu 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 01.07.2022 tarihine kadar,
 • 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde gerçekleştirenler ilgili hesap dönemlerini izleyen 01.07.2022 tarihine kadar başvurularını ve fiilen geçiş hazırlıklarının tümünü tamamlayarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım veya işletme belgesi alarak konaklama hizmeti veren otel işletmeleri, 01.07.2022 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler 1 Mart 2022 tarihinden itibaren, vergi mükellefi olmayan son tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam 5 Bin TL, vergi mükelleflerine düzenlenenler için ise 2022 yılı içerisinde 2 Bin TL’yi geçmesi halinde, faturaların kağıt fatura yerine Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portali üzerinden veya özel entegratörler aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

Son olarak 2023 e-Defter geçiş zorunluluğuna bakalım:

 • 2022 yılında zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına geçen mükellefler 01.01.2023 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına geçmeleri zorunludur.

DETAYLI BİLGİ İÇİN;

0850 305 52 92 - 0544 460 65 34 ten bizlere ulaşabilirsiniz.